Područni vrtić

Dječji vrtić "Radost" Poreč radna jedinica Sv. Lovreč

Adresa: Sv. Lovreč, Gradski trg 1

Ravnateljica: Tereza Banić

Odgajateljice: Štefanija Radinović, Sanja Korenić

Program: Redovni predškolski program

Broj djece:

telefon:

telefaks:

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik