Osnovna škola

Osnovna škola Joakima Rakovca

Osnivač: Istarska županija

Djelatnost: Osnovno školstvo

Program: redovni osnovnoškolski program

Adresa: Sv. Lovreč, Gradski trg 1

telefon: 052 448 104

telefaks: 052 448 266

e-mail: ured@os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr

Mrežna stranica: www.os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr

Ravnatelj: Mladen Majušević, prof.

Tajnik: Anna Kuzma, spec. publ. admin.

Pedagog: Alen Hasikić, mag.paed.

Računovođa: Dražen Čupić, dipl. oec.

Predsjednik Školskog odbora: Alen Hasikić

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik