O Sv. Lovreču

Općina Sveti Lovreč nalazi se na zapadnom dijelu Istarske županije, a nastala je teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske, unutar bivše općine Poreč.

Kao jedinica lokalne samouprave današnja općina Sveti Lovreč graniči s Gradovima Poreč i Rovinj, te općinama Vrsar, Kanfanar i Tinjan.

Područje općine Sv. Lovreč nalazi se u dijelu prostora istarske Županije s najvećim brojem naselja na km2 i s izrazito malim naseljima.

U sastavu općine nalazi se 23 naselja – Čehići, Heraki, Jakići, Jurcani, Kapovići, Frnjolići, Knapići, Kršuli, Ivići, Lakovići, Medaki, Medvidići, Orbani, Pajari, Perini, Radići, Rajki, Stranići, Vošteni, Zgrabljići, Krunčići, Selina i Sv. Lovreč.

Općina Sv. Lovreč zauzima 30,61 km2 . Sjedište općine je u naselju Sv. Lovreč. Naselje ima svih pet funkcija (osnovnu školu, ambulantu, upravu, poštu, trgovinu živežnim namirnicama) koje obilježavaju središnjost nekog naselja. Time Sv. Lovreč čini onu mrežu lokalnih središta koja opslužuju mrežu ruralnih naselja u svojoj okolici i na taj način doprinose kvaliteti življenja u unutrašnjoj Istri.

Općina broji 1040 stanovnika po popisu iz 2001., . Broj stanovništva u gradovima i naseljima na priobalnom području Istre raste, a u unutrašnjosti uglavnom opada.

Prema analizi postojećeg stanja (Prostorni plan Županije) općina Sv. Lovreč pripada u “ostala područja Istre s porastom broja stanovnika”.

Prosječna gustoća naseljenosti je 25,61 st/km2, odnosno trostruko manja od županijskog prosjeka (72,41 st/km2), a još je u nepovoljnijem odnosu s prosječnom gustoćom stanovništva u Republici Hrvatskoj (85 st/km2).

Prostor općine Sv. Lovreč u smislu morfologije naselja možemo temeljno svrstati u prostor vapnenačkog ravnjaka. Slikovito rečeno on predstavlja “međuprostor” u Istarskoj županiji, tj. prostor između pazinske, labinske i primorskih urbanih aglomeracija, koji se ističe izrazito blago valovitom morfologijom reljefa, sebi svojstvenom matricom naselja koja je u tragovima tradicijskog dijela koncentrirana, a u novijem dijelu izgradnje disperzna.

Cijeli je prostor pokriven nakupinama zemlje crvenice temeljem kojih se fizionomski izdvojio kao “Crvena Istra”.

Blagi reljef onemogućio je upečatljive, dramatične vizure, prisutne na drugim prostorima Istre. Ipak na prijelazu višeg dijela ravnjaka u priobalni Istru nastala su niska naselja na vrhovima brežuljaka, potpuno gradskih obilježja. Jedno od njih je i Sveti Lovreč.

Na području općine nalaze se važne državne i županijske ceste prema Poreču i zapadnoj obali, a već je izgrađen i dio “istarskog Y”, poluautoceste koja je “kičma” cestovnog prometa regije.

Obodno je ovaj prostor Istre izložen utjecajima sekundarne urbanizacije iz glavnih pokretača tih utjecaja (Poreč), pa postoji opasnost da se tradicionalne strukture i izgled krajolika promjene i na taj način ugroze korjeni neprepoznatljivom izgradnjom univerzalnih oblikovnih osobina.

Tipično naselje , potpuno gradskog i “akropolskog” obilježja je Sv. Lovreč

Plan Sv. Lovreč

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik