Novosti

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

13.09.2010. 12:12 U utorak, 02.04.2024. od 08:00 do 13:00 sati Usluga Poreč d.o.o. postavit će mobilno reciklažno dvorište u Svetom Lovreču. Lokacija na kojem će se mobilno reciklažno dvorište nalaziti je površina između autobusne stanice (u smjeru Poreča) i Osnovne škole Joakima Rakovca. 

Podsjetimo: 

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Ono je predviđeno za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad. Postavlja se u naselja kako bi odlaganje što više vrta otpada bilo omogućeno korisnicima u blizini njihovog  obračunskog mjesta. U njemu se može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća te tekstil.

 

POSJET ISTARSKOG ŽUPANA BORISA MILETIĆA OPĆINI SVETI LOVREČ

13.09.2010. 12:12 Prekjučer je "naše malo misto", povodom radnog sastanka, posjetio župan Istarske županije, Boris Miletić, skupa s pročelnikom Ureda župana Ivanom Glušcem, gdje se susreo s općinskim načelnikom Markom Ljubešićem te pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela Greis Poropat.

SUTRA DIO OPĆINE SVETI LOVREČ BEZ STRUJE

13.09.2010. 12:12 Sutra, četvrtak, 21.03.2024. u trajanju od 11 do 15 sati bez struje bit će naselja: Čehići, Jurcani, Pajari, Heraki te dio naselja Sveti Lovreč - kod Osnovne škole Joakima Rakovca, kod marketa te PZ Lovreč. 

U slučaju lošeg vremena, radovi će se odgoditi.

VODA: MISTERIJ ŽIVOTA - gledanje dokumentarca u MCK "Plesna sala Lovreč"

13.09.2010. 12:12 Povodom Svjetskog dana voda, za ljubitelje dokumentaraca i alternativnih teorija i spoznaja, u Multimedijskom centru kreativnosti "Plesna sala Lovreč", u četvrtak, 21.03.2024., s početkom u 19:00, pripremili smo prikazivanje dokumentarnog filma "Voda: misterij života" režisera Mladena Đakovića Mlaggia i Roberta Bezbradice.

SVETOM LOVREČU DODIJELJENA IZDAŠNA SREDSTVA ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

13.09.2010. 12:12 Ministarstvo kulture i medija unutar nacionalnog Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u iznosu od 21.661.329,00 € dodijelilo je Općini Sveti Lovreč 𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎€ za dva projekta:

Sveti Lovreč Pazenatički, Gradske zidine
𝑔𝑟𝑎đ𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑘a 𝑠𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑗a 𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣i 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 - 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎€

Sveti Lovreč Pazenatički, Crkva Sv. Blaža
𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧̌𝑛𝑖 𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣𝑖 - 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎€

Također, isto je Ministarstvo unutar Programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara Svetom Lovreču dodijelilo sredstva u iznosu od 𝟒.𝟓𝟐𝟑,𝟎𝟎€ za projekt 𝐶𝑟𝑘𝑣𝑎 𝑠𝑣. 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝑠𝑙𝑖𝑘𝑎 "𝐵𝑜𝑔𝑜𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎 𝐾𝑎𝑟𝑚𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑠̌𝑘𝑎𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑣. 𝑆̌𝑖𝑚𝑢𝑛𝑢 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑢, 𝑠𝑣𝑒𝑐𝑖, 𝑠𝑙𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑙𝑒𝑝𝑎𝑛𝑡𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑒 𝑖 𝑑𝑢𝑠̌𝑒 𝑢 𝑐̌𝑖𝑠𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠̌𝑡𝑢", 1687. 𝑔.

To znači da uskoro kod nas započinje nova faza kulturne obnove i vraćanja i/ili dodavanja novog sjaja već ionako predivnoj kulturno-povijesnoj baštini.

KAMPANJA "WEB HEROJ" I PREVENCIJA ONLINE PREVARA

13.09.2010. 12:12 Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova osmislilo je preventivni projekt u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2024. godine, a s ciljem povećanja razine kibernetičke sigurnosti na području Hrvatske i EU.
U okviru projekta provodi se preventivna kampanja pod nazivom „Web heroj“  pod sloganom „Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba“, kako bi se što većem broju građana približila važnost znanja o pojavnim oblicima kibernetičkog kriminala, opasnostima te mjerama prevencije i zaštite.<

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Lovreč, 01.02.2024.

13.09.2010. 12:12 Izlažu se prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sv. Lovreč.
U privitku/dokumentu dolje možete pročitati sve potrebne informacije o Natječaju.

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2024. godinu

13.09.2010. 12:12 Općina Sv. Lovreč dana 22. siječnja 2024. godine objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2024. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi pod "opširnije" u prilogu ove obavijesti.

 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2024. godinu

13.09.2010. 12:12 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Sv. Lovreč (“Službene novine Istarske županije„ br. 7/06, „Službene novine Općine Sv. Lovreč„ broj 2/13, 4/13-pročišćeni tekst i 4/14), Zakona o udrugama (“Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 18. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč (KLASA:402-01/15-02/32, URBROJ:2167/04-03-15-1 od 28.12.2015. godine), Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč dana 18.01.2024. godine donosi:

ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2024. godinu

Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv), koji će se financirati iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2024. godinu.

Cijeli akt

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PRORAČUNA OPĆINE SV. LOVREČ ZA 2024. GODINU

13.09.2010. 12:12 Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč (KLASA: 402-01/15-02/32, URBROJ: 2167/04-03-15-1 od dana 28.12.2015. godine) općinski načelnik Općine Sv. Lovreč, dana 17. siječnja 2024. godine, donosi Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

<<< Povratak