Novosti

U petak, 10. svibnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici u Sv. Lovreču, s početkom u 19 sati održat će se prva javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

13.09.2010. 12:12 U petak, 10. svibnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici u Sv. Lovreču, s početkom u 19 sati održat će se prva javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Posjetitelji će dobiti informacije o gospodarenju otpadom, zakonodavnom okviru, obvezama jedinica lokalne samouprave, građevinama za gospodarenje otpadom te načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprečavanju nastanka otpada i njegovom odvojenom prikupljanju, kompostiranju i ponovnoj upotrebi.

Obavijest

13.09.2010. 12:12 Sv. Lovreč Pazenatički, 18. travnja 2019. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

13.09.2010. 12:12 Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“, broj 26/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč, općinski načelnik Općine Sv. Lovreč donosi: ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Objava biračima

13.09.2010. 12:12 Predsjednica Republike Hrvatske je25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019.
Na temelju članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Postupak izrade strateške procjene utjecaja Prostornog plana uređenja Općine Sv. Lovreč na okoliš - informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

13.09.2010. 12:12 Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (čl.7., st.2), na službenoj internetskoj stranici Općine Sv. Lovreč (www.sveti-lovrec.hr) objavljuje se slijedeću Odluku: 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "Selina-Jakići Dolinji"

13.09.2010. 12:12 Na Natječaj za provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prijavljen je projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina-Jakići Dolinji (NPC16) na k.č. br. 7042/4 k.o. Lovreč“, a u skladu s Glavnim projektom zajedničke oznake Z- 14/15 pod nazivom „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE „SELINA - JAKIĆI DOLINJI“  (NPC16)“.

Udruga "Mijau" i u 2019 godini već tradicionalno organizira akciju "Sterilizacija mačaka u Istri s 50% popusta"

13.09.2010. 12:12 Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim  veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija  će započeti od 15. siječnja 2019,  zbog velike zainteresiranosti Građana i traje  cijelu veljaču, dakle do 28. veljače 2019. godine.  

<<<  <  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  >   >>> 

<<< Povratak