Novosti

Općina Sv. Lovreč objavljuje natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu

13.09.2010. 12:12 Temeljem Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 1/10 i 4/10) i Programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu KLASA: 400-08/20-01/4, URBROJ: 2167/04-02-20-1 od 21. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč, raspisuje NATJEČAJ za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu

13.09.2010. 12:12 Općina Sv. Lovreč dana 22. siječnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi pod "opširnije" u prilogu ove obavijesti.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI LOVREČ

13.09.2010. 12:12 Dana 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč održat će se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SV. LOVREČ

13.09.2010. 12:12 Općina Sv. Lovreč raspisuje natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

Obavijest

13.09.2010. 12:12 Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NPC 26- naselje Krunčići u K.O. Lovreč, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski elaborat i zemljišnu knjigu

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021.

13.09.2010. 12:12 OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021. Na temelju članka 6. i 14. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 3/19), Jedinstveni upravni odjel

Općine Sv. Lovreč dana 09. listopada 2020. godine objavljuje oglas za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020/2021.  

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

13.09.2010. 12:12 Temeljem članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč saziva
25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč
U Sv. Lovreču Pazenatičkom 15. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

13.09.2010. 12:12 Temeljem odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuje se:
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč za  radno mjesto: REFERENT ZA KOMUNALNO  GOSPODARSTVO I POLJOPRIVRDU – KOMUNALNI REDAR -  1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

 Damir Matošević

 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

13.09.2010. 12:12 Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu, te da je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu.
Javni poziv možete pronaći na http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6456 

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

<<<  <  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  >   >>> 

<<< Povratak