Novosti

Poziv za kandidiranje fizičkih ili pravnih osoba za dodjelu nagrada i priznanja od strane Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč povodom 10. kolovoza, dana Općine Sv. Lovreč

13.09.2010. 12:12                  
P O Z I V

Pozivaju se građani, udruge ili organizacije građana, te pravne osobe s područja Općine Sv. Lovreč da kandidiraju pojedince za osobne zasluge ili za zasluge koje su postigli kao voditelji nekog procesa ili tima, te udruge ili pravne osobe, za dodjelu nagrada i priznanja od strane Općinskog vijeća povodom proslave 10. kolovoza, Dana Općine Sv. Lovreč.
Kandidatura se predaje u pismenom obliku u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreč do 28. 07. 2020. godine. Kandidatura mora sadržavati preciznu biografiju te radna i životna dostignuća s posebnim naglaskom na razloge zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za nagradu ili priznanje.
 

Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku 2020./2021. godinu

13.09.2010. 12:12 – u prilogu Prijedlog liste reda prvenstva i Odluka o odbijanju zahtjeva

Obavijest o zatvaranju dijela županijske ceste ŽC5209 u Sv. Lovreču

13.09.2010. 12:12 „ Dana 17.07.2020. godine za potrebe izvođenja asfalterskih radova na izvanrednom održavanju raskrižja na ŽC5209 i ŽC5074 u Sv. Lovreču zatvorit će se dio županijske ceste ŽC5209 u Sv. Lovreču. Privremena regulacija prometa postavi će se prema prometnom elaboratu br 49/20/20298 izrađenom od strane tvrtke Cesta d.o.o. Pula“ u prilogu prometni elaborat

Obavijest o održavanju sjednice Općinskog vijeća

13.09.2010. 12:12 „Temeljem članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč saziva 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč u Sv. Lovreču Pazenatičkom 16. srpnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 20.30 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč“ u privitku je poziv i dnevni red sjednice

Zbog epidemije COVID-19 smanjeni dodijeljeni iznosi organizacijama civilnog društva

13.09.2010. 12:12 Posljedica ove racionalizacije bila je smanjenje dodijeljenih sredstava  organizacijama civilnog društva za cca. 40% u odnosu na prvotni prijedlog.
Uzimajući u obzir da se zbog nedavnih zabrana brojne aktivnosti organizacija civilnog društva uopće nisu održale, ili su se održale smanjenim intenzitetom, Općina Sv. Lovreč  donijela je nužnu mjeru smanjenja sredstava namijenjenih udrugama.
Stoga će se za organizacije civilnog društva u 2020. godini izdvojiti ukupno 150.300,00 kuna, a moguća su i dodatna smanjenja, ovisno o protuepidemijskim mjerama koje nas eventualno čekaju u budućnosti.

Obavijest o održavanju sjednice Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

13.09.2010. 12:12 Dana 28. svibnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 19.30 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč održati će se koja će se 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

<<< Povratak