Natječaj za prijam u radni odnos u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč

Na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namješteniciam u lokalnoj i područnoj (reagionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč raspisuje natječaj za prijam u radni odnos Voditelja poslova namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreč i to 1 izvršitelja/icu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.


<<< Povratak