11. sjednica Općinskog vijeća

Dana 13. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 19.30 sati, u prostorijama Općine Sv. Lovreč održat će se 11. sjednica Općinskog vijeća.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D:
 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 2. Verifikacija zapisnika sa 9. i 10. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP Centra za zaštitu od požara Poreč za 2017. godinu te na Izvješće o radu Upravnog vijeća JVP Centra za zaštitu od požara Poreč za razdoblje 01.01.2017-31.12.2017.
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
  • Prijedlog izmjena i dopuna Programa komunalnih potreba Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
  • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
  • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
  • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu.
 6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i opremanje društvenog doma na području Općine Sv. Lovreč
 7. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u dogradnju groblja u Sv. Lovreču
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade u naselju Radići
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zaključka načelnika o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje postrojenja javne rasvjete za 2018. i 2019. godinu
 12. Prijedlog o  izmjena i dopuna Programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč


<<< Povratak