Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu.
 
Kako bi bili upoznati s ustanovama i uslugama koje se pružaju na području Istarske županije, svi zainteresirani za tu tematiku mogu pročitati u pamfletu Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji, a koji se nalazi u privitku ove novosti.

 
 <<< Povratak