Prometna studija za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika u Istarskoj županiji

Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem županija poziva građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju.
Ovim se dokumentom želi prvo unaprijediti sustav županijskog autobusnog prijevoza, uz prijedloge kako taj sustav u budućnosti pretvoriti u integrirani prijevoz putnika – IPP. U sustavu IPP uspostaviti će se usklađenost voznih redova vlakova i autobusa, te će se uspostaviti jedinstveni tarifni sustav za oba sustava. To će praktično značiti da će sa zajedničkim prijevoznim kartama građani moći kombinirati putovanja vlakom i autobusom. Uz usklađene vozne redove, presjedanja će biti moguća u kratkom vremenu, a to će građanima omogućiti velike mogućnosti putovanja i dostupnost čitave županije, pa i šire regije.

POVEZNICA ZA ANKETU:
https://forms.gle/qqzJ5RPRTJv7Svt89


<<< Povratak