LETAK ZA TURISTE - KORISNE INFORMACIJE O ZDRAVLJU I ZDRAVSTVU

Kao i svake godine, pred početak udarne ljetne turističke sezone, Upravni odjel za zdravstvo i skrb Istarske županije objavilo je letak za turiste, odnosno pamflet u kojem se nalaze korisne i funkcionalne informacije o zdravstvenim ustanovama, te o mjerama opreza i prevencije. 
U privitcima na našoj se stranici nalaze letci na četiri jezika: hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom.<<< Povratak