Prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Samostalni upravni referent/samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti i projekte

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
1. Samostalni upravni referent/samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti i projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.  <<< Povratak