Izvješće o provedenom postupku oglasa za prijem u službu

Članovi Povjerenstva u sastavu: Kristina Prekalj, Rita Rimanić i Marko Ljubešić  predsjednik, dana 01.03.2022. godine otvorili su i razmotrili pristigle pismene prijave za prijam u službu za radno mjesto višeg stručnog suradnika /više stručne suradnice za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč koji je oglas objavljen Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 15.02.2022. godine i web stranicama Općine Sv. Lovreč od  15. veljače do zaključno sa 22. veljače 2022. godine.


<<< Povratak