Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuje se:  poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje )  


<<< Povratak