Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u Općini Sv. Lovreč

U petak 28.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Sv. Lovreč.

Dodjela spremnika vršiti će se na dogovorenim i organiziranim lokacijama i to na slijedeći način:

 
 

PETAK 28.05.2021.

SUBOTA 29.05.2021.

SV. LOVREČ

 

 

SV. LOVREČ   

 

Parking kod škole

   

                                  od 12 do  19 sati

 

 

SV. LOVREČ

 

Parking kod škole

 

od 09 do  17 sati

 

 

KRUNČIĆI

 

Kod autobusne stanice

 

od 12 do 19 sati

 

SELINA

 

kod stare škole

 

od 09 do 17 sati


Mole se svi korisnici sa područja Općine Sv. Lovreč da dođu na jednu od dogovorenih lokacija u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi,  žuti i zeleni spremnik, a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike na organiziranim lokacijama i u naznačenim vremenima, iste spremnike može preuzeti na reciklažnom dvorištu Košambra u Poreču od ponedjeljka do petka od 07.00-17.00h.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

U slučaju kiše, dodjela se odgađa za slijedeći radni dan.

USLUGA POREČ d.o.o.                                            


<<< Povratak