Općina Sv. Lovreč objavljuje natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu

Temeljem Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 1/10 i 4/10) i Programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu KLASA: 400-08/20-01/4, URBROJ: 2167/04-02-20-1 od 21. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč, raspisuje NATJEČAJ za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč


<<< Povratak