Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu

Općina Sv. Lovreč dana 22. siječnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi pod "opširnije" u prilogu ove obavijesti.<<< Povratak