25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

Temeljem članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč saziva
25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč
U Sv. Lovreču Pazenatičkom 15. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Sv. LovrečZa sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I  R E D:
1.    Vijećnička pitanja i prijedlozi
2.    Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice
3.    Polugodišnje Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2020. godinu
4.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
5.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje postrojenja javne rasvjete za 2020. i 2021. godinu
KLASA: 021-05/20-01/6
URBROJ: 2167/04-02-20-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 08. rujna 2020.


                  
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                              Adriano Palman

 


<<< Povratak