POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Temeljem odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuje se:
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč za  radno mjesto: REFERENT ZA KOMUNALNO  GOSPODARSTVO I POLJOPRIVRDU – KOMUNALNI REDAR -  1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

 Damir Matošević

 

Navedeni kandidat poziva se na pisano testiranje koje će se održati 21. rujna 2020. godine u 13,00 sati u prostorijama Općini Sv. Lovreč, Gradski trg 4, Sv. Lovreč.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti od 21. kolovoza 2020. godine objavljenoj na web stranici Općine Sv. Lovreč –  www.sveti-lovreč.hr  i oglasnoj ploči.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


<<< Povratak