Obavijest za šumoposjednike

Obavještavamo šumoposjednike i ostale zainteresirane da je u toku izrada PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA, i to za privatne šume na području grada POREČA i općine SVETI LOVREČ za katastarske općine:
  • Baderna
  • Lovreč<<< Povratak