Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Sv. Lovreč ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

Dokumenti za preuzimanje

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik