Općinska uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreč obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i prenijete poslove državne uprave. U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno je 6 i 1/2 djelatnika, a ustrojstvo Odjela je slijedeće:

  • Dr.sc. Marko Ljubešić, Općinski načelnik
  • Greis Poropat, pročelnica JUO
  • Rita Rimanić, tajnik - administrator
  • Suzana Matošević, stručni suradnik za proračun i financije
  • dva radnika - grobara
  • čistačica na pola radnog vremena

Jedinstveni upravni odjel ima sjedište u Sv. Lovreču, Gradski trg br. 4

Broj telefona: 052 448 195

faks: 052 448 115

mail: opcina@sveti-lovrec.hr

Prijem stranaka:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Općinski načelnik prima stranke ponedjeljkom od 08:00 do 10:00 sati i četvrtkom od 11:00 do 15:00 sati, te ostale dane po dogovoru.

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina@sveti-lovrec.hr

Službeni glasnik