Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Sveti Lovreč:

 • ADRIANO PALMAN
 • BARBARA TERLEVIĆ
 • KLAUDIO JANKO
 • SILVIA MATOŠEVIĆ
 • ROBERT RAKOVAC
 • KRISTINA PREKALJ
 • MARINA JURCAN
 • VLADIMIR RADOLOVIĆ
 • DENIS DODIĆ
 • GABRIJELA MATOŠEVIĆ
 • MARIO VENIER

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina@sveti-lovrec.hr

Službeni glasnik