Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) općina Sv. Lovreč objavljujeIZJAVU O PRISTUPAČNOSTI
 

Općina Sv. Lovreč kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice općine Sv. Lovreč http://www.sveti-lovrec.hr


STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica općine Sv. Lovreč djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.


NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, slike itd.)
 • poveznice nisu adekvatno istaknute, kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici
 • poveznice kojima se odlazi na mrežne stranice drugog subjekta nisu tekstualno naglašene
 • kod dokumenata nije jasno navedeno na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za preuzimanje ili odlazak na mrežne stranice poslužitelja)
 • fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu
 • slike na mrežnoj stranici ne sadrže kratki tekstualni dopis (ispod slike)
 • dinamički sadržaj se ne može zaustaviti, odnosno ponovno pokrenuti (slide show slika)

2. nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. općina Sv. Lovreč se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. sadržaj nije unutar opsega Zakona

U skladu s člankom 3. Zakona općina Sv. Lovreč smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Sv. Lovreč želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Sv. Lovreč putem e-mail adrese greis.poropat@sveti-lovrec.hr Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Općina Sv. Lovreč će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.


PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., a zadnji put revidirana 21. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.


POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva općina Sv. Lovreč možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

Greis Poropat

e-poštom: greis.poropat@sveti-lovrec.hr
telefonom: +385 52 448 195
poštom na adresu: Općina Sv. Lovreč, Gradski trg 4, 52 448 Sveti Lovreč


INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik