GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište