Pozv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat i to: Damir Matošević

 1. Ostalim podnositeljima prijava upućena je pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog  čega ne ispunjavaju natječajne uvjete. U ovoj fazi natječajnog postupka ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedenih obavijesti.
 2. Kandidat je pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom I.) treba se javiti u ured Općinske uprave Općine Sv. Lovreč na adresi Gradski trg 4, Sv. Lovreč dana 02.11. 2018.godine u 10.00 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 10.15 sati i trajati će 45 minuta.
  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku. Ne postoji mogućnosti naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu za natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiraju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Sv. Lovreč.
 3. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Sv. Lovreč dana 02.11.2018. godine.
  Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju usmeno će biti obaviješten o terminu intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervju istoga dana nakon provedbe pisanog testiranja a najkasnije u roku od dva dana od dana pisanog testiranja.
 4. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Sv. Lovreč


<<< Povratak