P O Z I V

Općina Sv. Lovreč poziva sve zainteresirane roditelje da se najkasnije do dana 15. lipnja 2018. godine do 15.00 sati jave u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine ili putem email-a (opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr), radi iskazivanja interesa za sudjelovanjem njihove djece u pohađanju jednog od ovogodišnjih ljetnih kampova.

Molimo da se svi zainteresirani roditelji jave u predviđenom roku jer se naknadne prijave neće razmatrati, odnosno boravak naknadno prijavljene djece neće se sufinancirati.

        

Prijava mora sadržavati slijedeće podatke:


1. Ime i prezime i adresu djeteta koje će pohađati ljetni kamp

2. Ime i prezime roditelja, adresu i kontakt roditelja (broj telefona, mobitela)

 

 

 

                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                  Marko Ljubešić<<< Povratak