Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Općina Sv. Lovreč, sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17), prije primjene, objavljuje suglasnost na cjenik te sam cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


<<< Povratak