Javni poziv vlasnicima građevina koje sadrže azbest

Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Sv. Lovreč, da sukladno odredbi članka 18., stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže, gospodarski objekti i sl.), procjeni količine, vrstu i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.


Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

 

Rok za prijavu je zaključno do 23. travnja 2018. godine, dostavnom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevine u kojima se nalazi azbest, osobno u prostorije Općine Sv. Lovreč, Gradski trg 4, 52448 Sv. Lovreč Pazenatički  ili putem email adrese: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr


Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak