ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I KLUBOVIMA

Nakon prihvaćanja prijava na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2023. godini, a temeljem prijedloga Odluke Povjerenstva za ocjenu ponuda po raspisanom Javnom natječaju (KLASA: 402-01/23-02/1 URBROJ: 2163-33-03-23-7), od dana 31.03.2023. g. općinski načelnik Općine Sveti Lovreč donosi ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I KLUBOVIMA.
Odluku i dodijeljene iznose udrugama može se pogledati u privitku ove obavijesti.<<< Povratak