Broj: 3/2014


Kazalo:

Općinsko vijeće
1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 86
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i kulturu, Općinskog vijeća Općine Sveti Lovreč 88
3. Odluka o zahtjevu za preuzimanje poslova iz Zakona o socijalnoj skrbi 89
4. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv.Lovreč za 2014. goidnu 90
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč 91

Općinski načelnik
6. Pravilnik o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga 92
7. Izmjene i dopune Pravilnika o dužnosnicima i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč 103

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak