Broj: 2/2014


Kazalo:

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Sv.Lovreč za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016.
godinu 49
2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 68
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
69
4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sv.Lovreč za 2014. godinu 71
5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Sv.Lovreč za 2014. godinu 72
6. Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 74
7. Odluka o imenovanju člana uprave – direktora trgovačkog društva PAZENATIK d.o.o., Sv. Lovreč 75
8. Odluka o imenovanje Nadzornog odbora trgovačkog društva PAZENATIK d.o.o., Sv. Lovreč 76
9. Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova nadzornog odbora i uprave trgovačkog
društva Pazenatik d.o.o., Sv. Lovreč 76
10.Odluka o socijalnoj skrbi 77
11.Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu općinskih priznanja 83
12.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč 84

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak