Broj: 5/2013


Kazalo:

Općinsko vijeće

1. Proračun Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 134
2. Socijalni program Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 146
3. Program raspolaganja nekretninama Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 147
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 149
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 151
6. Program javnih potreba u školstvu Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 152
7. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 154
8. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 155
9. Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Sveti Lovreč za
2014. godinu 156
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu 156
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sveti Lovreč 
159

Općinski načelnik

12. Pravilnik o dužnosnicima i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč 160

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak