Broj: 4/2013


Kazalo:

Općinsko vijeće

1. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Lovreč 82
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 84
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sv.Lovreč za 2013. godinu 87
4. Odluka o prihvaćanju ugovora o prijenosu prava vlasništva 102
5. Pročišćeni tekst Statuta Općine Sv. Lovreč 102
6. Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 119

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak