Broj: 3/2013


Kazalo:

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Sv. Lovreč za 2013. godinu 46
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. godinu 68
3. Izmjene i dopune programa javnih potreba u školstvu Općine Sv. Lovreč za 2013. god. 68
4. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu i rekreacije Općine Sv. Lovreč za 2013. 
godinu 70
5. Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Sv. Lovreč za 2013. godinu 71
6. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sv. Lovreč za 2013. godinu 73
7. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sv. Lovreč za 2013. godinu 74
8. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama Općine Sv. Lovreč za 2013.god. 76
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 77
10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak 77
11.Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija Općine Sv. Lovreč 78

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak