Broj: 2/2013


Kazalo:

1. Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 23
2. Odluka o verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 23
3. Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik, izbor i imenovanja, predstavke i prijedloge
Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč inskog vijeća Općine Sv. Lovreč 24
4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 24
5. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 25
6. Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2013. do 2015. 
godine 25
7. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sv. Lovreč 29
8. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 
Sv. Lovreč 33
9. Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 35
10.Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu i Europske fondove Općinskog 
vijeća Općine Sv. Lovreč 37
11.Odluka o izboru Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i infrastrukturu Općinskog 
vijeća Općine Sv. Lovreč 37
12.Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i kulturu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 38
13.Odluka o izboru Odbora za sport Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 38
14.Odluka o izboru Odbora za proračun, financije i upravljanje nekretninama, Općinskog vijeća 
Općine Sv. Lovreč 39
15.Odluka o izboru Povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč za provedbu postupka dodjele 
priznanja Općine Sv. Lovreč 39
16.Odluka o izboru Povjerenstva za provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč, Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 40
17.Odluka o naknadama troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Sv.Lovreč 40
18.Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Sv.Lovreč, 
koji obnašaju dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa 41
19.Program raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč 42

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak