Broj: 1/2013


Kazalo:

1. Godišnji obračun proračuna Općine Sv. Lovreč za 2012. godinu 2
2. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu od 11.03.2013.g. 14
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite i spašavanja za 2012. godinu za Općinu Sv.Lovreč 15
4. Odluka načinu rješavanja imovinskih odnosa radi provedbe Projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste D21 i županijske ceste ŽC 5074, izgradnji autobusnog stajališta, pješačkog nogostupa i trga kod osmogodišnje škole u Sv. Lovreču 19
5. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu od 12.04.2013.g. 20
6. Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti za razdoblje od 21.03.2012. do 20.03.2013. godine. 21

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak