PODJELA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da Usluga Poreč d.o.o. od 02.10.2019. – 12.10.2019.g. vrši podjelu individualnih spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Sv. Lovreč.
 


Sve informacije o podjeli spremnika mogu se dobiti u redovno radno vrijeme od 07:00 – 14:00 sati  u Uredu za korisnike USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1 ili na brojeve telefona  091/431 0107, 091 430 1435 ili putem e-mail: eleonora.srdoc@usluga.hr.
 


<<< Povratak