14 sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč


Temeljem članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč saziva
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč
U Sv. Lovreču Pazenatičkom, 19. travnja 2019. godine (petak) s početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Sv. Lovreč.

Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I  R E D:
 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 2. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2018. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o donošenju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč za 2019. godinu
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje izvješća o ostvarenju programa za 2018. godinu:
 • Izvješće o izvršenju programa komunalnih potreba Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba  u kulturi za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za  2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za  2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu
 1. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018.
 2. Prijedlog Odluke o opozivu članova nadzornog odbora trgovačkog društva Pazenatik d.o.o.
 3. Prijedlog Odluke  o imenovanju članova nadzornog odbora trgovačkog društva Pazenatik d.o.o

                                                                                                                                                                                
Klasa: 021-05/19-01/1
Ur.broj: 2167/04-02-19-1
Sv. Lovreč Pazenatički, 19.04.2019.

                                              
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                            Adriano Palman, v.r
 


<<< Povratak