Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“, broj 26/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč, općinski načelnik Općine Sv. Lovreč donosi: ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA


<<< Povratak