Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "Selina-Jakići Dolinji"

Na Natječaj za provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prijavljen je projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina-Jakići Dolinji (NPC16) na k.č. br. 7042/4 k.o. Lovreč“, a u skladu s Glavnim projektom zajedničke oznake Z- 14/15 pod nazivom „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE „SELINA - JAKIĆI DOLINJI“  (NPC16)“.

Nakon dobivanja Odluke o prihvatljivosti ulaganja u građenje nerazvrstane ceste, s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopljen je Ugovor o financiranju. Izvođenje radova je, nakon provedenog postupka javne nabave, povjereno izvođaču Cesta d.o.o. iz Pule, dok je nadzor nad radovima vršila je tvrtka  Singrad d.o.o. iz Poreča.

Rekonstrukcijom  nerazvrstane ceste „SELINA - JAKIĆI DOLINJI“  izvršeni su radovi uklanjanja postojećeg asfalta na dijelu trase u mjestu Jakići Dolinji te postojećeg nosivog sloja u debljini od 20 cm po cijeloj trasi ceste, zatim postavljanje donjeg nosivog sloja debljine 20 cm te izrada kolnika širine 3,00 m, sa pripadajućom bankinom 0,50 m obostrano (na pozicijama gdje je to izvedivo). Ovim je projektom obrađeno 1360m ceste. Radovi su se izvodili tijekom studenog i prosinca 2018. godine. Ukupna vrijednost radova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove i PDV, iznosi 821.394,89 kuna.
 


<<< Povratak