Natječaj
13. rujan 2017

Temeljem Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 1/10 i 4/10) i Programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2017. godinu Klasa:406-01/16-01/1, Ur.broj:2167/04-02-16-1 od 14. prosinca 2016. godine, te izmjena i dopuna Programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč Klasa: 406-01/16-01/1, Ur.broj:2167/04-02-17-2 od 19. travnja 2017. godine, Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč, raspisuje natječaj za zamjenu i prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

Natječaj se nalazi u privitku.

Download:


nitrocellulose from Hebei Jinwei Chemical Co., Limited