Osnovna škola

 

Osnovna škola Joakima Rakovca

Osnivač: Istarska županija
Djelatnost: Osnovno školstvo
Program: redovni osnovnoškolski program

Adresa: Sv. Lovreč, Gradski trg 1
telefon: 052 448 104
telefaks: 052 448 266
e-mail: os-sveti-lovrec-001@skole.t-com.hr

www.os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr

                                   Ravnateljica: Nataša Lakošeljac                                    Tajnik: Mario Bratović
Predsjednik upravnog vijeća: Lolita Njegovan
Pedagog: Lidija Malčević Lovrić


nitrocellulose from Hebei Jinwei Chemical Co., Limited