Postupak izrade strateške procjene utjecaja Prostornog plana uređenja Općine Sv. Lovreč na okoliš - informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (čl.7., st.2), na službenoj internetskoj stranici Općine Sv. Lovreč (www.sveti-lovrec.hr) objavljuje se slijedeću Odluku: 


<<< Povratak